Hart voor de Achterhoek

10 april 2017

Wij doen mee aan de Rabobankactie Hart voor de Achterhoek. Van 9 tot en met 26 mei kunnen leden van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek stemmen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Iedere stem is geld waard en daarvoor hebben wij jouw hulp nodig.

Via deze actie willen wij geld ophalen voor een nieuwe judomat.

Hart voor de Achterhoek:
€ 400.000,- voor verenigingen en stichtingen Via Hart voor de Achterhoek stelt Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een bedrag van € 400.000,- ter beschikking aan lokale verenigingen en stichtingen die bij hen bankieren.
De leden van de bank mogen vijf stemmen uitbrengen op verenigingen en stichtingen. Leden kunnen maximaal twee stemmen op eenzelfde vereniging uitbrengen.
Iedere stem is dus geld waard. Hoe meer stemmen wij krijgen, hoe meer geld er verdiend wordt!
Op de website www.rabobank.nl/noa vind je alle informatie over Hart voor de Achterhoek. Wil je de actie op sociale media promoten? Gebruik dan #HartvoordeAchterhoek. en @RabobankNOA.

Lidmaatschap van de Rabobank
Een klant van de Rabobank is niet per definitie lid. Iedere klant van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek die 18 jaar of ouder is, kan lid worden van de bank. Alle leden die op 31 maart 2017 lid zijn van de bank mogen meestemmen. Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap op www.rabobank.nl/noa